Zásady ochrany osobních údajů pro web Morvay.cz

Úvod Tento dokument popisuje, jak web Morvay.cz (dále jen „my“, „nás“, „náš“) chrání a využívá informace, které sbíráme od uživatelů naší webové stránky. Jsme zavázáni k ochraně vašeho soukromí a chceme, aby jste se při používání naší webové stránky cítili bezpečně.

Sběr dat Naše webová stránka nepoužívá kontaktní formuláře a nevyžaduje od uživatelů poskytování osobních údajů pro běžné prohlížení. Sbíráme však neosobní údaje pomocí služby Google Analytics.

Google Analytics

 • Používáme Google Analytics k analýze návštěvnosti a chování uživatelů na našem webu. Google Analytics sbírá informace jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, odkazující stránky, čas návštěvy a jiné informace týkající se interakce s webem.
 • Tyto údaje jsou používány k zlepšení kvality a funkčnosti naší webové stránky a k lepšímu pochopení potřeb našich návštěvníků.
 • Více informací o tom, jak Google zpracovává data, naleznete zde.

Práva uživatelů Jako uživatel našeho webu máte právo:

 • Požadovat přístup k vašim osobním údajům, které jsme shromáždili.
 • Požadovat opravu nebo smazání vašich osobních údajů.
 • Vznést námitku proti zpracování vašich údajů.

Kontakt Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na melinda@morway.cz.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů Vyhražujeme si právo kdykoliv tyto zásady aktualizovat. Doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku pro nejnovější informace o našich praktikách ochrany osobních údajů.

Privacy Policy for Morvay.cz

Introduction This document outlines how Morvay.cz („we“, „us“, „our“) protects and uses the information collected from users of our website. We are committed to safeguarding your privacy and want to ensure a safe and secure experience while browsing our website.

Data Collection Our website does not use contact forms and does not require users to provide personal information for regular browsing. However, we do collect non-personal data through Google Analytics.

Google Analytics

 • We use Google Analytics to analyze traffic and user behavior on our website. Google Analytics collects information such as IP address, browser type, operating system, referring pages, time of visit, and other data related to interaction with the website.
 • These data are used to improve the quality and functionality of our website and to better understand the needs of our visitors.
 • More information on how Google processes data can be found here.

User Rights As a user of our website, you have the right to:

 • Request access to your personal data that we have collected.
 • Request correction or deletion of your personal data.
 • Object to the processing of your data.

Contact If you have any questions or concerns regarding our Privacy Policy, please do not hesitate to contact us at melinda@morway.cz.

Privacy Policy Updates We reserve the right to update these policies at any time. We recommend regularly checking this page for the latest information on our privacy practices.